Pompadryty

fot. Krzysztof Majcher

"Pompadryty"Reszel
Prawa autorskie do materiałów: Specnet